Tajweed
Select By Juz
Juz 29    تبٰرک الذی
Surah Al-Mulk  الملک
Ayah 1-30
listen
Surah Al-Qalam  القلم
Ayah 1-52
listen
Surah Al-Haqqa  الحآقة
Ayah 1-52
listen
Surah Nooh  نوح
Ayah 1-28
listen
Surah Al-Jinn  الجن
Ayah 1-28
listen
Surah Muzzammil   المزمل
Ayah 1-20
listen
Surah Muddassir   المدثر
Ayah 1-56
listen
Surah Al-Qiyamah  
Ayah 1-40
listen
Surah Al-Mursalat   المرسلات
Ayah 1-50
listen